Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

NUORODOS

Plėtojant veiklą žuvininkystėje žuvininkystės subjektams tenka bendrauti su valstybinėmis institucijomis, teikti joms paraiškas ir projektus, dalyvauti ar vykdyti viešuosius pirkimus. Tačiau kvalifikuotais pripažintinus pasiūlymus gali teikti ne bet kas. Turi būti pasirinkti tinkami tiekėjai, jau turintys teigiamos veiklos atitinkamoje srityje patyrimą. Sprendžiant, ar pasirinkti tiekėjai turi tokią patirtį ir vykdo tinkamą veiklą, pagal NMA reikalavimus bus atsižvelgiama ne tik į tai, ką jie yra pasitvirtinę savo vidiniuose dokumentuose (įstatuose, išplėstiniuose išrašuose ir pan.), bet įrodyti, jog jie yra žinomi kaip įprastai besiverčiantys arba užsiimantys komerciniame pasiūlyme nurodyta veikla, pateikiant pagrindimą. Siekiant supaprastinti tokių tiekėjų ir vykdytojų suradimą, teikiame atitinkamus sąrašus pagal veiklos mūsų šalies žuvininkystėje ( akvakultūroje) subsektorius.

PROJEKTŲ, PARAIŠKŲ RUOŠIMAS, ŠVIETIMAS IR KONSULTACIJOS
Žuvininkystės projektų, paraiškų ir kitų dokumentų rengimas yra sudėtingas ir daug laiko, patirties bei žmogiškųjų resursų reikalaujantis procesas. Verslo įmonės ir ūkininkai, taupydami savo resursus bei siekdami kokybiško projektų paruošimo, perka konsultavimo paslaugas iš reikiamą patyrimą turinčių bendrovių ar asmenų. Žemiau išvardinti projektų ir paraiškų ruošėjai, UAS įmonėms ir jų asociacijoms žinomi kaip įprastai besiverčiantys arba užsiimantys projektų, paraiškų rengimo ir konsultacijų veikla, pagal kurių paruoštą dokumentaciją ir konsultacijas jau buvo gauta ES parama.
MB „Maltupis”
Kuosų g.12, LT – 10311 Vilnius; Tel./ faks. (85) 2341458; Mob. tel. 8687 56355; el.paštas: algirdas@gmail.com, info@maltupis.lt; Svetainė – www.maltupis.lt
Patirtis: pagal ankstesnę Žuvininkystės sektoriaus 2007 -2013 m veiksmų programos priemonę „Akvakultūra/ Investicijos į akvakultūros įmones“ iš viso Lietuvoje buvo priimti 32 oficialūs sprendimai skirti paramą UAS plėtrai. Iš jų 20- imčiai įmonių ar ūkininkų ( ūkininkas Algirdas Domarkas (dvi paraiškos), UAB “AQUANET LT”, MB „AUVYLI ŽUVIS“, UAB „BAISOGALOS BIOENERGIJA“ (konsultacijos paramos gavimo klausimais), “CLARIAS” UAB, UAB “DORADAS”, UAB “LIDANCA”, UAB „KLAIPĖDA LOGISTICS & WAREHOUSING“, UAB „ MAGLOGROUP“, UAB “MENDINA”, UAB “MINČIA”, UAB „MUKERA“, UAB “PAGAUK SVAJONĘ”, UAB “PALATĖJA”, UAB “PAŽIBA”, MB “PISCATOR”, UAB “ŠALČIOS ŽUVYS”, MB “ŠAMUKAI”, UAB “ŠAMŲ ROJUS”) paruošė paraiškas ar pagal sutartis teikė konsultacijas paramos gavimo klausimais. Šios bendrijos paruošti dokumentai sudaro 63 proc. visų Lietuvoje paraiškų, kurioms per praėjusį laikotarpį buvo skirta parama UAS plėtrai. Iš viso MB „ Maltupis“ yra paruošęs apie 60 įvairių projektų.
VšĮ AIVATURAS
Aguonų g. 10, LT-03213 Vilnius, tel. / faks. 8-612-04751, el. paštas venciened78@gmail.com, svetainė – www.zuvys.com.
Patirtis: parengė Žvejybinio turizmo plėtros verslo planą ir galimybių studiją, taip pat UAB „VILANGUS“ verslo planą, parengė ir įgyvendino projektą „ URS produkcijos rinkos“ , rengė 8-ioms ruošiamoms paraiškoms reikalingus verslo planų finansinius skaičiavimus bei skaičiavimus ekonominiam gyvybingumui nustatyti. VšĮ bendradarbiai yra mūsų šalies Žuvininkystės plėtros stebėsenos komiteto, Projektų atrankos, Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos nariai.
KB„Tarptautinis akvakultūros centras“
Dzūkų 5, Dreverna, Priekulės sen. Klaipėdos raj.,tel. / faks. 8 656 01591, 846 476297, vartos66@gmail.com, www.veziai.lt
Patirtis: konsultavo parengiant paraiškas, pagal kurias gavo paramą KB “Žvejo rojus”, V. Stančaičio žvejybos įmonė, UAB „ Biosela“, UAB „jFish“, parengė ir įgyvendino projektus „Perspektyvių žuvininkystės produktų gamybos metodų diegimas, sukuriant praktinio mokymo ir konsultacijų centrą“ ir „Vėžių išteklių geresnis valdymas ir išsaugojimas“.
UAS ĮRANGOS TIEKIMAS IR MONTAVIMAS
Žemiau išvardinti komercinių pasiūlymų teikėjai, UAS įmonėms ir jų asociacijoms žinomi kaip įprastai besiverčiantys arba užsiimantys komerciniame pasiūlyme nurodyta įrangos tiekimo ir montavimo veikla. Jų pateikta įranga buvo tinkamai sumontuota ir NMA priimta kaip tinkama.
UAB „ Koregonas“
Paberžės g. 30-19, Vilnius, mob.tel. / faks. 8 673 75315, 8678 17674, 85 246 56 10, el.paštas: koregonas@gmail.com, svetainė – www.koregonas.lt
Patirtis: UAB „ Koregonas“ sumontavo UAS įrangą A. Domarko ūkyje, „Clarias“ UAB, UAB „Klaipėda Logistics“, MB „ Auvyli žuvis“, V. Monkevičiaus ūkyje, KB “ TAC“, MB „ Piscator“, UAB, „ Šalčios žuvys“, MB „ Šamukai“ ( konsultavo įrangos sumontavimo klausimais).
KB„Tarptautinis akvakultūros centras“
Dzūkų 5, Dreverna, Priekulės sen. Klaipėdos raj., tel. / faks. 8 656 01591, 846 476297, vartos66@gmail.com, www.veziai.lt
Patirtis: KB „ Tarptautinis akvakultūros centras“ sumontavo UAS įrangą KB “Žvejo rojus”, V. Stančaičio žvejybos įmonėje, UAB „ Biosela“.
UAB „SILURUS“
Nevainionių k., Pabarės sen., Šalčininkų r., tel.: 868789908, el. paštas: mindaugas@k-tech.lt.
Patirtis: UAB „SILURUS“ sumontavo UAS jauniklių cecho įrangą A. Domarko ūkyje, žuvies apdirbimo įrangą UAB „ Koregonas“.
UAB „Akvatechna“
Rygos g. 35 – 21, Vilnius, tel. / faks. 8698 81125, 8524 43200, akvatechna@omnitel.lt, www.akvatechna.lt
Patirtis: UAB „Akvatechna“ sumontavo UAS įrangą Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos padaliniuose.
UAB „ Traidenis“
Pramonės 31B, Alytus, tel. 831578263, el.p. info@traidenis.lt
Patirtis: UAB „ Traidenis“ sumontavo UAS įrangą UAB“ Daugų žuvis“, Žuvininkystės tarnybos Ignalinos padaliniui.
PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
Projekto administravimas apima projekto priežiūrą, projekto viešinimą, kliento atstovavimą ES paramos lėšas administruojančioje įstaigoje, sutarties ir jos priedų keitimą, išlaidų pagrindimo dokumentų priežiūrą, darbų, paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų organizavimą (įskaitant techninių užduočių, reikalavimų kandidatams ir kitų dokumentų rengimą), mokėjimų prašymų ruošimą, tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimą. Žemiau išvardinti išvardintos įmonės, turinčios teigiamą patirtį administravimo veikloje.
VšĮ AIVATURAS
Aguonų g. 10, LT-03213 Vilnius, tel. / faks. 8-612-04751, el. paštas venciened78@gmail.com, svetainė – www.zuvys.com.
Patirtis: administravo projektą „ URS produkcijos rinkos“ , UAB „ Klaipėda logistics“, MB „ Auvyli žuvis“, UAB „ Pagauk svajonę“, UAB „ Aquanet LT“, UAB „ Minčia“ projektus, finansuotus iš Žuvininkystės sektoriaus 2007 -2013 m veiksmų programos ir bendrovių lėšų.

KB„Tarptautinis akvakultūros centras“
Dzūkų 5, Dreverna, Priekulės sen. Klaipėdos raj.,tel. / faks. 8 656 01591, 846 476297, vartos66@gmail.com, www.veziai.lt
Patirtis: administravo KB “Žvejo rojus”, V. Stančaičio žvejybos įmonės, UAB „ Biosela“, UAB „ Nortomas‘, UAB‘ Pažiba‘ UAB „ Dorado“, UAB „ Lidanca“, UAB „ Mendina“ projektus, finansuotus iš Žuvininkystės sektoriaus 2007 -2013 m veiksmų programos ir bendrovių lėšų.
MB „Maltupis”
Kuosų g.12, LT – 10311 Vilnius; Tel./ faks. (85) 2341458; Mob. tel. 8687 56355; el.paštas: algirdas@gmail.com, info@maltupis.lt; Svetainė – www.maltupis.lt
Patirtis: administravo UAB „ Šamų rojus“, UAB „ Clarias“, UAB „ Šalčios žuvys“, UAB „ Palatėja“, MB „ Piscator“ projektus, finansuotus iš Žuvininkystės sektoriaus 2007 -2013 m veiksmų programos ir bendrovių lėšų.
MB „ Minijos žuvis“
Vėjo g. 12-2, Gindulių k., Klaipėdos r., t. 8687 34590, regina@office.aiva.lt
Patirtis: teikė konsultacijas Alternatyvios akvakultūros asociacijai projekto „Apytakinių žuvų auginimo sistemų produkcijos rinkų plėtra“ įgyvendinimo klausimais, administravo UAB „ Mukera“ projektą, finansuotą iš Žuvininkystės sektoriaus 2007 -2013 m veiksmų programos ir bendrovės lėšų.
PAŠARAI IR ŠĖRIMO ĮRANGA
MB “Agroidėjos”
v.monginas@gmail.com, 8652 05207
Oficialus BioMar( www.biomar.dk) pašarų platintojas Lietuvoje.
ALLER AQUA
Allervej 130, DK-6070 Christiansfeld, DENMARK, tel.: +4570221910, Fax: +4573261291, aller-aqua@aller-aqua.com, www.aller-aqua.com
Aller Aqua Polska SP. z.o.o.
Nozynko, 77-116 Czarna Dabrówka, POLAND, tel.: +48598212313, fax: +48598212423, aller-aqua@aller-aqua.com, www.aller-aqua.com
Coppens International BV
PO Box 534, Helmond 5700 AM, THE NETHERLANDS, tel.: +310492531222, fax: +310492531220, info@coppens.eu, www.coppens.eu
TYRIMAI, VIEŠINIMAS IR LEIDYBA ( nevyriausybinės institucijos)
Lietuvos hidrobiologų draugija
Akademijos g. 2, Vilnius,t. 2631212 , mob. 8687 40766, hidrobiologai@gmail.com, www.lhd.l
Patirtis leidyboje: leidinių serija „ Žuvininkystė Lietuvoje“, „ Žuvų ir vėžių veisimo biotechnika ir išteklių atkūrimas“ ir t.t.
VšĮ Nacionalins žuvininkystės tyrimų centras
Vilnius, J. Savickio g. 4, t. 8 611 39174, juodaikra@gmail.com
Patirtis leidyboje: parengė ir išleido leidinį „Apytakinės žuvų auginimo sistemos“ Vilnius, 2014
VšĮ AIVATURAS
Aguonų g. 10, LT-03213 Vilnius, tel. / faks. 8-612-04751, el. paštas venciened78@gmail.com, svetainė – www.zuvys.com.
Patirtis leidyboje: parengė ir išleido leidinį „Apytakinės žuvų auginimo sistemos“ Vilnius, 2010
NEVYRIAUSYBINĖS UAS ORGANIZACIJOS IR INSTITUCIJOS, ATSTOVAUJANČIOS ŽUVININKŲ INTERESUS

Asociacija „ Alternatyvioji akvakultūra“
Dzūkų -5, Dreverna, Klaipėdos rajonas LT-96240, tel. 865601591, 8687 56355, faks. 8 5 2341458
el.paštas: vartos66@gmail.com , algirdas@zuvys.com, www.uzdarosiossistemos.lt

Nacionalinė žuvies perdirbėjų ir augintojų asociacija
Latvių g.19 A – 5, Vilnius, tel./faks.: 8 611 39174, juodaikra@gmail.com, www. baltijoszuvys.lt

Asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai“
Erfurto g. 46-64, Vilnius, tel./faks.: 85 231 81 11, vilnius@sajudis.com, leonaske@takas.lt, www.zuvininkurumai.lt

Žuvininkų sąjunga
Kuosų g. 12-1, Vilnius LT-10311, mob. tel. 8687 56355, tel./faks.: 85 52341458, algirdas@zuvys.com