AAA nariai

AAA nariai 2017.01.01 1.Viešoji įstaiga „Aivaturas“ Įsikūrusi Vilniaus mieste. Direktorė Dalia Vencienė (venciened78@gmail.com, 8612 04751, www.zuvys.com). VšĮ „Aivaturas“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagrindinės VšĮ „Aivaturas“ veiklos: su žuvų auginimu susijusių paslaugų veikla, gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, bendrieji patarimai ir konsultacijos, rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, verslo informacijos paieška ir pateikimas. Įstaiga parengė ir įgyvendino projektą „ URS produkcijos rinkos“, išleido leidinį „Apytakinės... Skaityti straipsnį

Ramūnas Laurinaitis

Ramūnas Laurinaitis yra fizinis asmuo iš Šakių rajono Lukšių gyvenvietės. Domisi uždarosiomis akvakultūros sistemomis. Alternatyviosios akvakultūros asociacijos narys nuo 2014 metų.

UAB „Biosela“

2014 metais Vilniaus rajone Nemenčinės seniūnijoje Sklėriškių kaime Parčevskių g. 200 įsirengė UAS ir pradėjo auginti afrikinius šamus. Pajėgumas – 30 t/metus. Andrius Kavoliukas Tel.: 8 600 00478 m_sateika@yahoo.com

UAB „Blastera“

UAB „Blastera“ruošiasi įsirengti UAS ir auginti afrikinius šamus. į/k 302565695, adresas: Vilties g. 6, Ukmergė Direktorius – Egidijus Dudėnas