Paramos paraiškų surinkimo 2020 m. grafikas

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-25 PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2020 METAIS GRAFIKAS Eil. Nr. Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga 1 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas 1. Mokslininkų ir žvejų partnerystės 2020 m. kovo 2 d. 2020 m. balandžio 30... Skaityti straipsnį