Paramos paraiškų surinkimo 2019 m. grafikas

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2019 METAIS GRAFIKAS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-937 Eil. Nr. Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga 1 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas 1. Mokslininkų ir žvejų partnerystė 2019 m. vasario 4 d. 2019 m. balandžio 5... Skaityti straipsnį