PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2020 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. 3D-25

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2020 METAIS GRAFIKAS
Eil.
Nr. Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
1. Mokslininkų ir žvejų partnerystės 2020 m. kovo 2 d. 2020 m. balandžio 30 d.
2. Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis
(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) 2020 m. vasario 3 d.
2020 m. balandžio 3 d.
3. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas
(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) 2020 m. balandžio 6 d. 2020 m. birželio 5 d.
4. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas
(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) 2020 m. birželio 8 d.
2020 m. rugpjūčio 7 d.

5. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos 2020 m. rugsėjo 1 d. 2020 m. spalio 2 d.
6. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi 2020 m. kovo 16 d. 2020 m. gegužės 15 d.
7. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą 2020 m. balandžio 20 d. 2020 m. birželio 26 d.
8. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas 2020 m. kovo 30 d.
2020 m. spalio 5 d. 2020 m. gegužės 29 d.
2020 m. gruodžio 4 d
9. Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas 2020 m. sausio 20 d. 2020 m. vasario 21 d.
10. Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams 2020 m. vasario 24 d. 2020 m. balandžio 24 d.
2 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
11. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) 2020 m. gegužės 11 d. 2020 m. liepos 10 d.
12. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama) 2020 m. birželio 22 d. 2020 m. rugpjūčio 21 d.
13. Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) 2020 m. birželio 1 d. 2020 m. liepos 31 d.
14. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija 2020 m. birželio 8 d. 2020 m. rugpjūčio 7 d.
15. Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės 2020 m. balandžio 13 d. 2020 m. birželio 12 d.
16. Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų 2020 m. kovo 9 d. 2020 m. gegužės 8 d.
5 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Prekybos ir perdirbimo skatinimas
17. Gamybos ir prekybos planai 2020 m. vasario 3 d. 2020 m. kovo 6 d.
18. Rinkodaros priemonės 2020 m. liepos 1 d. 2020 m. rugpjūčio 28 d
19. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 2020 m. gegužės 25 d. 2020 m. liepos 24 d.
20. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama) 2020 m. birželio 15 d. 2020 m. rugpjūčio 14 d.